Events

De meeste business to business uitgevers organiseren ook events voor hun netwerken en doelgroepen. Concept, programmering en coördineren van content en de productie zijn de activiteiten waar ik de meeste ervaring in heb.

Mijn meest in het oog springende events zijn ‘Night of the Nerds’, ‘Nerds on Stage’ en het ‘Nationale Cultuurbal’; events waar content minstens zo belangrijk is als feestelijke aspecten.

Night of the Nerds, Science Center Nemo Amsterdam 2010-2012, Klokgebouw Eindhoven 2013. De Night of the Nerds heeft als doel om jongeren en vooral meisjes te prikkelen en te inspireren om  te kiezen voor een technische- bèta vervolgopleiding en beroep. De nieuwste technologieën en hun toepassingen vormen het middelpunt en zijn de motor voor het feestelijke programma. Een programma met techtalks, clinics, minicolleges en experiences.

Nationale Cultuurbal, Stadsschouwburg Amsterdam 2005 – 2008. Het Cultuurbal was een middel om contacten te initiëren tussen kunst- en cultuursector en Nederlandse bedrijven. Dit met als uiteindelijk doel om de beide (compleet verschillende) werelden veel meer met elkaar te  laten samenwerken. Het uitgekiende, speelse en avontuurlijke programma was helemaal gericht op het tot stand brengen van zoveel mogelijk contacten tussen cultuur en bedrijfsleven. Een logistieke uitdaging. Elke editie van het Cultuurbal is bezocht door zo’n 500 personen.

Andere relevante events die ik met collega’s heb georganiseerd: Mercurs TijdschriftenGala (2000 – 2002, Lenthe Publishers), Matching Cultuur en Economie congressen (2006 – 2008,  Lenthe Publishers) en Psychiatrie congressen (1997 – 1999, Benecke Consultants)

Evenst organiseer ik in de regel samen met mijn vaste partners in crime, het organisatie- en productiebureau Praaning & Roekens. Mijn expertise ligt vooral op het gebied van concept, programmering en coördineren van content.