Work in progress: Nerds on Stage

Nerds on Stage – The Science & Innovation Experience

Rotterdamse Schouwburg – 20 oktober 2012

Nederland heeft als doelstelling om een sterke kenniseconomie te worden, waarin technologie en innovatie de sleutelbegrippen zijn. High-tech instituten, universiteiten, r&d-afdelingen van bedrijven, maar vooral ook kleine start-ups, werken met specialistische teams van wetenschappers en onderzoekers aan (bio)technologische ontwikkelingen en geavanceerde innovaties. Een sterke kenniseconomie heeft goed opgeleide en vooral technische geschoolde mensen nodig. De jongeren van vandaag de dag zijn beter verzekerd van hun toekomst als zij een technische en/of beta-opleiding volgen. Dan kunnen zij volop gestalte geven aan die kenniseconomie. De realiteit op dit moment is anders, want slechts een klein deel van de jongeren, vooral meisjes, kiezen helaas maar mondjesmaat voor een technische of beta vervolgopleiding of loopbaan. Dit verschijnsel is inmiddels een actueel maatschappelijk vraagstuk. Stichting FutureBites wil via onder andere aantrekkelijke tot de verbeelding sprekende events en educatieprojecten bijdragen aan een oplossing van dit vraagstuk. Eén van onze activiteiten is Nerds on Stage en vindt plaats in Rotterdam op zaterdag 20 oktober 2012.

Science fiction is realiteit

Technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten en toepassingen voltrekken zich in sneltreinvaart. Slechts een kleine voorhoede van mensen beseffen hoe deze ontwikkelingen ons leven gaan veranderen en beïnvloeden. Wat nu science fiction lijkt is vandaag of morgen al realiteit. Denk maar aan ingenieuze toepassingen van kinect en augmented reality, de ongelofelijke mogelijkheden van 3D-printen (de eerste commerciële 3D-printer die bloedvaten print is al op de markt), lab-on-a-chip ontwikkelingen, geavanceerde toepassingen van sensortechnologie in combinatie met ict, etc, etc.

Hier tegenover staat dat wij allemaal, waaronder ook jongeren, dagelijks worden geconfronteerd met sombere berichtgeving over economische crisis, bezuinigingen en slechte vooruitzichten. We kunnen wel spreken van een kloof tussen wat Nederland te bieden heeft aan technologieën en innovatie en de sombere houding en gevoel tegenover de maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Juist nu is het de tijd, zeker voor jongeren, om een meer optimistische blik te ontwikkelen op hun kansen en mogelijkheden in een sterke kenniseconomie. Een blik die past bij de onvermoede mogelijkheden van Nederland als (bio)technologische voorloper. Aantrekkelijke en tot de verbeelding sprekende informatie, betrokkenheid en beleving zijn relevante instrumenten om dit te realiseren. Bijvoorbeeld door het gewoon laten zien hoever we nu al zijn op technologisch gebied en wat dat voor ons betekent.

Jongeren verleiden voor technologie en innovatie

Samen met de Rotterdamse Schouwburg wil FutureBites met het event Nerds on Stage de wereld van fascinerende (bio)technologische ontwikkelingen en innovaties toegankelijk maken voor een jong, breed en geïnteresseerd publiek. Nerds on Stage is een jaarlijks terugkerend event, gebaseerd op een concept zoals is ingezet bij het event Night of the Nerds in 2010 en 2011. Om zo op een aantrekkelijke en toegankelijke manier de ontwikkelingen en innovaties te duiden en te demonstreren – in woord, beeld en beleving. Voor een geïnteresseerde groep van circa 16- tot 25-jarigen. Na afloop van het event zijn verschillende onderdelen van het programma beschikbaar als educatieproject voor het voortgezet onderwijs. Dit initiatief wil bijdragen aan de structurele verankering van een positieve houding van jongeren tegenover technologie en innovatie en alles wat daarmee samenhangt. Dit met als uiteindelijk doel om jongeren te verleiden om te kiezen voor technologie en innovatie; nu, voor de nabije toekomst en voor het latere beroepsleven.

Programmering in samenwerking met bedrijfsleven en kunstenaars

Het Nerds on Stage event bestaat uit een avondprogramma op een locatie midden in de samenleving: de Rotterdamse Schouwburg. Bij de samenstelling en invulling van het programma wordt nadrukkelijk samengewerkt met het technologische en/of innovatieve bedrijfsleven. Nerds on Stage biedt een podium aan enthousiaste en gepassioneerde medewerkers van deze bedrijven. Zij laten zien aan welke interessante projecten zij werken. Om verzekerd te zijn dat dit gebeurt op een wijze die aantrekkelijk en aansprekend is voor jongeren worden ervaren professionals op het gebied van events en beleving ingezet. Daarnaast wordt kunst (e-culture, nieuwe media, technologie), gemaakt door jonge getalenteerde kunstenaars en creatieven, ingezet als grote verleider. Theatrale en aanstekelijke kunstprojecten en -installaties, gebaseerd op geavanceerde technieken en wetenschappelijke inzichten kunnen als geen ander jongeren enthousiasmeren voor technologie.

Talkshow, experiences en clinics

Het Nerds on Stage event bestaat uit een slimme en verrassende combinatie van een talkshow, clinics en live experiences. De talkshow staat onder leiding van een geroutineerde, aansprekende tafelheer of -dame die in gesprek met specialisten, wetenschappers en onderzoekers op toegankelijke wijze ingaat op de ontwikkelingen en innovaties die op Nerds on Stage zijn te bewonderen. Met zo nodig een filosofische of maatschappelijke verdieping.

Na de talkshow zijn er clinics en experiences. De jonge bezoekers ervaren aan den lijve wat de toekomst in petto heeft. Experiences zijn combinaties van showcases van apparatuur, software en technieken van nu. Bij de clinics maken de deelnemers ‘hands on’ kennis met de basisprincipes van de nieuwe en bijzondere technieken. Clinics en experiences kunnen gaan over  (bio)chemie, neuro- en life-sciences, gaming, nieuwe audiovisuele technologie, water, voeding en duurzaamheid, mobile en sensortechnologie, augmented reality, etc, en hun toepassingen.

Het programma

15.00 — 20.00 uur experiences op het Schouwburgplein en in de Stadsfoyer

20.00 — 21.15 uur zaalprogramma/talkshow

21.15 – 00.30 uur experiences en clinics

00.30 – 02.00 feest

Educatieprojecten

Na afloop van het event zijn verschillende programmaonderdelen, in het bijzonder de clinics, ook beschikbaar als aantrekkelijke educatief project voor het voortgezet onderwijs. Deze projecten worden actief aangeboden aan de docenten in het VO. Ervaren educatieprofessionals dragen zorg voor de vertaling van Nerds on Stage programmaonderdelen naar geschikte educatie projecten.

Partnerships en sponsors

Uw organisatie kan meedoen met dit initiatief, inhoudelijk en zakelijk financieel. Als partner of sponsor van Nerds on Stage verbindt u uw organisatie aan een prikkelend, nieuw en positief jaarlijks event met gegarandeerde media-aandacht. Een event dat Nederland als top regio voor innovatie en techniek op de kaart zet. Vervolgactiviteiten zoals educatie projecten werkt Stichting FutureBites graag uit met de sponsors en partners van Nerds on Stage.

Productie en organisatie

  •    Stichting FutureBites is initiatiefnemer van Nerds on Stage.
  •    FutureBites heeft als doelstelling Technologische en wetenschappelijke kennisoverdracht door middel van aantrekkelijke, theatrale en tot de verbeelding sprekende activiteiten (events, installaties, publicaties en educatie programma’s), waarbij de nieuwste technieken en innovaties – in relatie tot hun maatschappelijk belang en gebruik – toegankelijk en begrijpelijk worden gemaakt voor verschillende publieksdoelgroepen. Het inzetten van kunst en cultuur als aantrekkelijk en verbeeldend medium voor het duiden van   technologie en wetenschap.
  • De uitvoering van Nerds on Stage is in handen van Praaning & Roekens (www.p-r.nl) en pck publishing (www.pckpublishing.nl). Zij hebben ervaring met multimediale events op het kruispunt van technologie, wetenschap, kunst en innovatie. Zoals bijvoorbeeld Night of the Nerds (www.nightofthenerds.nl)
  • Tbv de uitvoering van educatieve onderdelen van Nerds on Stage wordt samengewerkt met ArtMARK (www.artmark.nl).

Contactpersonen FutureBites/ Nerds on Stage:

Patrick Praaning, patrick@p-r.nl, 06 24 67 43 48 en/of

Jacqueline Pijcke, jacqueline@pckpublishing.nl, 06 29 03 83 98